Samenwonen

Geen rechten, geen plichten

Bij ongehuwd samenwonen blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart. Naar elkaar zijn er ook geen rechten en plichten. Je kunt bijvoorbeeld geen alimentatie van elkaar eisen als je uit elkaar gaat.

Afspraken vastleggen

Toch is het aan te raden om samen afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld hoeveel ieder bijdraagt aan de vaste lasten. Een op deze wijze zelf opgesteld document wordt niet door alle instanties geaccepteerd als bewijs van jullie partnerschap.

Samenlevingsovereenkomst

De meest complete en officiële manier om afspraken te maken, is een notarieel opgestelde samenlevingsovereenkomst. Deze wordt overal geaccepteerd als bewijs dat jullie partners zijn. Bijvoorbeeld door het pensioenfonds van je partner, waardoor je in aanmerking kunt komen voor het partnerpensioen als je partner komt te overlijden.