Zaken regelen na een overlijden

Het overlijden van een partner, kind of familielid is een ingrijpende gebeurtenis. Toch zul je direct na het overlijden een aantal zaken moeten regelen. Helaas blijkt vaak pas na overlijden dat diverse, met name financiële, zaken vooraf niet goed zijn geregeld.

Direct regelen:
 • Aangifte van overlijden
 • Arts waarschuwen
 • Inschakelen uitvaartondernemer
 • Verklaring van erfrecht
 • Informeren banken en verzekeraars

Er valt veel voordeel te behalen in financiële en praktische zin als je jouw situatie tijdig met een adviseur bespreekt en de nodige zaken regelt.

Tijdig regelen:
 • Het vastleggen van je wensen in een testament; zeer belangrijk bij ongehuwd samenwonenden.
 • Het bij leven maken van een schenkingsplan; hiermee kun je veel erfbelasting besparen.
 • De juiste opmaak en begunstiging bij levensverzekeringen; hierdoor kunnen financiële problemen worden voorkomen en wordt erfbelasting bespaard.

Ongehuwd samenwonenden erven niet automatisch

Ben je niet gehuwd en geen geregistreerd partner, dan erf je niet automatisch het vermogen van je partner. Volgens de wet ben je dan geen erfgenaam. In een testament kun je zelf vastleggen wie van je erft. Andere zaken die je in een testament kunt regelen:

 • Wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte.
 • In een legaat vastleggen naar welke persoon een bepaald onderdeel van de erfenis gaat, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag.
 • Of je een deel van de erfenis nalaat aan personen en/of instellingen die volgens de wet niets zouden erven.
 • Vastleggen dat bepaalde erfgenamen meer erven dan waar zij wettelijk recht op hebben.
 • Vastleggen dat bepaalde erfgenamen minder of helemaal niet erven. Hierbij moet je wel rekening houden met het wettelijk erfdeel.
 • Het benoemen van een executeur die zorgt voor de uitvoering van jouw testament.

Erfbelasting besparen met een schenkingsplan

Over het vermogen dat je bij overlijden nalaat aan je erfgenamen moet erfbelasting worden betaald. Het te betalen percentage varieert van 10% tot 40% afhankelijk van je relatie tot de erfgenaam en het nagelaten bedrag. De wet biedt echter de mogelijkheid om vastgestelde bedragen belastingvrij te schenken. Door hier tijdens leven gebruik van te maken, kun je aanzienlijk besparen op toekomstige erfbelasting.

Enkele vrijstellingen (cijfers 2021):
 • Aan kinderen  € 6.604,- per jaar
 • Aan kinderen 18 – 40 jaar € 26.881,- (eenmalig); indien de schenking wordt aangewend voor de aankoop van een huis € 105.302,- of voor een dure studie       € 55.996,- (eenmalig)
 • Overige verkrijgers € 3.244,-

Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Belasting besparen met een juiste opmaak van polissen

In de polis van een overlijdensrisicoverzekering worden naast de looptijd en het verzekerd bedrag vastgelegd:

 • Wie de uitkering ontvangt (begunstiging)
 • Wie de premie betaalt
 • Of de polis is verpand aan een bank i.v.m. een hypotheek

Deze zaken bepalen of de polis in de nalatenschap valt, of er erfbelasting over is verschuldigd en of er na uitkering over het kapitaal beschikt kan worden. Het komt vaak voor dat de polis standaard is opgemaakt en daarmee niet in overeenstemming is met jouw wensen.

Jouw persoonlijke situatie

Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen wij alle polissen met je doornemen en bepalen of deze zijn opgemaakt conform jouw wensen. Tegelijkertijd analyseren we of je voldoende kapitaal hebt verzekerd. Heb je teveel verzekerd? Dan betaal je onnodig veel premie. Het kan ook zijn dat je te weinig hebt verzekerd. Dan kunnen je nabestaanden na je overlijden in de financiële problemen komen. Om deze situaties te voorkomen brengen wij dit graag voor je in kaart.

Laat ons vrijblijvend jouw persoonlijke situatie analyseren.


Wat kunnen wij voor uw doen?Wat kunnen wij voor je doen?

Zorgen voor nabestaanden

Wij kunnen regelen dat de financiële zorg voor nabestaanden vooraf goed is geregeld. Er valt veel voordeel te behalen in financiële en praktische zin als je jouw situatie tijdig met een adviseur bespreekt en de nodige zaken regelt. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lagere premies

Wij hebben speciale afspraken gemaakt met verzekeraars waardoor wij tegen veel lagere premies de verzekering kunnen afsluiten. Heb je een dure verzekering? Wij kunnen deze voor je analyseren. Vraag hier een vrijblijvende analyse aan.

Belasting besparen

Er valt veel voordeel te behalen als het gaat om het besparen op erfbelasting op jouw nalatenschap. Graag informeren wij je over deze mogelijkheden. Mail ons via het contactformulier of bel ons op telefoonnummer 0320-295070.