Eigen bedrijf

Aandachtspunten bij het starten van een eigen bedrijf

Een onderneming starten is een belangrijke stap in je leven. Om het succes van je eigen bedrijf te vergroten, is het belangrijk een uitgebreid ondernemingsplan inclusief investerings-, explotatie- en liquiditeitsbegroting op te stellen. Zorg aan de hand van deze begrotingen voor voldoende startkapitaal. Dit kan bestaan uit eigen geld en/of een lening bij een bank of familie.

Breng voor je onderneming de zakelijke risico’s in kaart en verzeker deze waar nodig.
Denk hierbij aan:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Computer/elektronicaverzekering
  • Bedrijfsschadeverzekering

Breng ook de persoonlijke financiële risico’s in kaart en verzeker deze waar nodig.
Denk hierbij aan:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), (voor mensen met hiv is dit een extra aandachtspunt)
  • Nabestaandenpensioen (overlijdensrisicoverzekering)

Minder zekerheid met een eigen bedrijf

Wanneer je besluit je baan op te zeggen en een eigen bedrijf te beginnen, besef dan goed dat behalve de zekerheid van het dienstverband vaak ook de zekerheid van een pensioenregeling en sociale verzekeringen als WW en WIA eindigen. Het nabestaandenpensioen kan meestal vrij eenvoudig met een overlijdensrisicoverzekering worden opgevangen.

Als je in loondienst werkt en je baan verliest, kom je meestal in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering (WW). Met een eigen bedrijf is er geen sociale voorziening in geval van onvoldoende inkomsten of faillissement. Dit is ook niet te verzekeren voor mensen met een eigen bedrijf.

Verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid

null Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Iedere ondernemer krijgt ermee te maken: De arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar je in loondienst automatisch bent verzekerd tegen de financiële gevolgen door ziekte moet je daar als ondernemer zelf maatregelen voor treffen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke fundering onder je eigen bedrijf.

Voor mensen met HIV is het nu voor het eerst mogelijk om zich op goede en betaalbare wijze te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bij een verzekeringsmaatschappij.

Wij kunnen je ondersteunen met de aanvraag en adviseren je over deze verzekering.

null Een ongevallen AOV die een jaarlijks bedrag uitkeert

Bij deze verzekering wordt net als bij een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering door een arts beoordeeld in hoeverre je je beroep niet meer kunt uitoefenen. Dit bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis van dit percentage en het verzekerd bedrag ontvang je een uitkering. De verzekering keert alleen uit als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval.

null Een ongevallenverzekering die eenmalig een bedrag uitkeert

Deze ongevallenverzekering keert een vooraf bepaald bedrag uit als je blijvend invalide raakt door een ongeval. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

null Vangnetverzekering

Een ander alternatief voor startende ondernemers is de Vangnetverzekering. Accepteert een verzekeraar je niet direct voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering dan kan deze verzekering een alternatief bieden. De verzekering moet binnen vijftien maanden na de start van de onderneming worden aangevraagd.
Neem voor meer informatie contact met ons op.


Wat kunnen wij voor je doen?Wat kunnen wij voor je doen?

Gespecialiseerd

Wij zijn gespecialiseerd in advies en bemiddeling bij het afsluiten van hypotheken en verzekeringen voor mensen met hiv. Via ons is je privacy gewaarborgd.

Zakelijke risico’s

Wij zorgen er graag voor dat je zakelijke risico’s verzekerd zijn. Laat ons vrijblijvend een advies uitbrengen.

Privacy

Wij gaan uiterst discreet met je gegevens om. Daarnaast komt er op mogelijke polissen geen aantekening over je hiv-infectie, dus absolute privacy!