Belastingaangifte – aftrekposten bij hiv

Aftrek bijzondere ziektekosten bij hiv (2023)

De informatie op deze pagina kunt u gebruiken bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2023 die u voor 1 mei 2024 moet indienen (tenzij u uitstel hebt aangevraagd).

Onze zorg kost steeds meer en onze zorgverzekering vergoedt steeds minder. Gelukkig biedt de belastingdienst de mogelijkheid om niet vergoede zorgkosten (deels) in aftrek te kunnen brengen.

Hoe werkt dit?

 • Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden:
 • Alleen kosten die verband houden met ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar;
 • De kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin zij zijn betaald;
 • Alleen kosten die niet zijn vergoed (bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekering) zijn aftrekbaar;
 • Kosten vanuit het verplichte of vrijwillige eigen risico zijn niet aftrekbaar;
 • De eigen bijdrage voor thuishulp, thuiszorg of zorginstelling is niet aftrekbaar.

Daarnaast geldt een inkomensafhankelijke drempel van tenminste € 149,- voor een alleenstaande en € 298,- voor fiscaal partners.  Of er daadwerkelijk aftrek mogelijk is, moet per situatie bekeken worden.

Voorbeeld van de inkomensafhankelijke drempel:

 • Voor een alleenstaande met een bruto inkomen van € 30.000,- bedraagt de drempel    € 495,-
 • Voor fiscaal partners met een gezamenlijk inkomen van € 60.000,- is de drempel         € 1.575,-

Bij het maken van de berekening wordt gekeken naar het verzamelinkomen. Dit is het bruto inkomen verminderd met aftrekposten zoals hypotheekrente, lijfrentepremies, studiekosten en dergelijke en vermeerderd met bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen.

Voorbeelden van kosten die aftrekbaar kunnen zijn:

 • Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist en dergelijke;
 • Kosten van acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie, chiropractie door een arts of op voorschrift en onder begeleiding van een arts;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Dieetkosten op voorschrift van arts of diëtist. Mensen met hiv kunnen bijvoorbeeld een “energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt” dieet voorgeschreven krijgen, hetgeen een vaste aftrek oplevert van € 500,-;
 • Hulpmiddelen, zoals gehoorapparaten, steunzolen, kunstgebitten en protheses;
 • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed, indien deze direct verband houden met (de behandeling van) hiv. Er kan een algemene aftrek gebruikt worden van € 310,- indien “uit algemene kennis” bekend is dat dit bij hiv voorkomt.  Deze kosten hoeven niet aangetoond te worden.  Indien aantoonbaar meer dan € 620,- per persoon is uitgegeven, dan is de aftrek € 775,-;
 • Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis (werkelijke kosten);
 • Vervoerskosten voor ziekenbezoek, indien de afstand tussen woonadres en ziekenhuis meer is dan 10 kilometer, u voor de opname een gezamenlijke  huishouding voerde met de zieke en de zieke langer dan een maand wordt verpleegd (bij eigen vervoer € 0,21 per kilometer, bij openbaar vervoer of taxi de werkelijke kosten).

Indien het drempelinkomen lager is dan € 38.703,- dan mag de aftrek over specifieke zorgkosten worden verhoogd met 40% (op 1 januari geen AOW-gerechtigde) of 113% (indien er op 1 januari wel een AOW-gerechtigde is). Deze verhoging geldt niet over de kosten voor genees- en heelkundige hulp en reiskosten voor ziekenbezoek.

Wilt u uw belastingaangifte door één van onze experts laten verzorgen? Neem dan contact met ons op.

Meerkosten.nl

Op de website Meerkosten.nl vindt u meer informatie over de extra kosten die leven met een handicap of chronische aandoening met zich mee brengen, zoals voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Het dagelijks leven is voor u hierdoor duurder dan voor anderen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Die compensatie is nooit volledig, maar de regelingen helpen wel. Lees meer op Meerkosten.nl.