Collectieve verzekeringen: geregeld of zelf regelen?

Bij het zoeken naar een nieuwe baan doe je er goed aan om tijdens de sollicitatieprocedure te vragen of de nieuwe werkgever een collectieve pensioenregeling met een nabestaandenpensioen heeft. Als dat niet het geval is, zul je zelf een overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten om je nabestaanden verzorgd achter te laten.

Ook is het voor werknemers aan te raden de gevolgen van arbeidsongeschiktheid te onderzoeken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de woonlasten? Zijn die nog op te brengen als het inkomen daalt? Een woonlasten AOV kan uitkomst bieden.

Voor mensen met Hiv is het nu voor het eerst mogelijk om zich op goede en betaalbare wijze te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bij een verzekeringsmaatschappij.

Gezondheidsvragen bij aanvullende verzekering

Veel werknemers hebben via hun werkgever een collectieve zorgverzekering afgesloten. Bij de introductie van de nieuwe zorgverzekeringswet kon iedereen zonder opgave van medische informatie zowel een basisverzekering als een aanvullende verzekering afsluiten. Voor de basisverzekering geldt dit nog steeds. Echter, voor de aanvullende verzekering mogen verzekeraars wel gezondheidsvragen stellen.

Zoek goed uit onder welke voorwaarden je je bij de nieuwe verzekeraar kunt verzekeren, voordat je de oude verzekering opzegt.
Wij kunnen je vrijblijvend adviseren.

Keuren mag niet

Bij collectieve verzekeringen voor aanvullende arbeidsongeschiktheid en pensioenen mag er niet gekeurd worden en mag geen gezondheidsverklaring worden opgevraagd. Verzekeraars mogen wel gebruikmaken van een zogenaamde ‘Brandend-huisclausule’ en een ‘Anti-misbruikbepaling’. Deze regelingen zijn er om te voorkomen dat bedrijven bewust iemand in dienst nemen die ernstig ziek is, uitsluitend met het doel een uitkering te krijgen.

Vooraf onderzoeken

Wij kunnen vooraf voor je onderzoeken of de benodigde verzekering voor jou kan worden aangevraagd en tegen welke premie. Eventuele extra kosten van een dergelijke verzekering kun je dan meenemen in de salarisonderhandelingen.

Meer over werk en hiv

Op 26 november 2010 heeft de Hiv-vereniging in samenwerking met de Expertisegroep Hiv en werk de website Positiefwerkt.nl gelanceerd. Deze website geeft informatie over werk en hiv voor een brede doelgroep van werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv).

Ook kunt u contact opnemen met het servicepunt van de Hiv Vereniging, zij kunnen u verder helpen met al uw vragen over leven en werken met hiv. Het servicepunt is telefonisch bereikbaar 020 6892577.


Wat kunnen wij voor uw doen?Wat kunnen wij voor je doen?

Gespecialiseerd

Wij zijn gespecialiseerd in advies en bemiddeling bij het afsluiten van hypotheken en verzekeringen voor mensen met hiv. Via ons is je privacy gewaarborgd.

Juiste Dekking

Wij kunnen vooraf onderzoeken of de benodigde verzekering voor jou kan worden aangevraagd en tegen welke premie.

Privacy

Wil je niet dat je nieuwe werkgever op de hoogte is van je hiv-infectie? Wij gaan uiterst discreet met jouw situatie om. Je (aankomende) werkgever wordt nergens bij betrokken. Daarnaast komt er op de polis geen aantekening, dus absolute privacy!