Pensioen en samenleven

Opbouwen pensioen

De meeste mensen die in loondienst werken, bouwen pensioen op via een collectieve pensioenregeling van hun werkgever. Behalve ouderdomspensioen is er meestal ook een nabestaandenpensioen of partnerpensioen verzekerd.

Geen nabestaandenpensioen bij ongehuwd samenwonen zonder contract

Ten onrechte wordt er vaak vanuit gegaan dat de partner waarmee men samenwoont, bij overlijden van de verzekerde, in aanmerking komt voor het nabestaandenpensioen. Bij veruit de meeste pensioenfondsen is dit alleen het geval als men is gehuwd, als partner is geregistreerd of een samenlevingscontract kan overleggen. Hebben jullie samen een woning gekocht of zijn jullie samen andere financiële verplichtingen aangegaan, laat dan berekenen of degene die achterblijft de lasten kan blijven voldoen. Is dit niet het geval regel dan zelf een nabestaandenvoorziening of meld je partner aan bij je pensioenfonds. Dit laatste is meestal de voordeligste oplossing.