Huwelijk

Gemeenschap van goederen

Volgens de wet  is binnen een huwelijk automatisch alles van de partners samen (gemeenschap van goederen). Bij een overlijden is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft van de bezittingen vormt de nalatenschap van de overledene. Besluit je te gaan scheiden, dan moeten alle bezittingen en schulden gelijk worden verdeeld.

Specifieke wensen?

Het kan gebeuren dat je bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. Zoals een eigen bedrijf, bijzondere erfstukken of vermogen uit de familie. Deze specifieke wensen leg je vast in huwelijkse voorwaarden. Dit moet je bij de notaris laten vastleggen.