Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Restantschuld

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het voorkomen dat u uw woning moet verkopen, en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld doordat u bij betalingsachterstanden contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u de achterstand kunt inlopen.

Inkomensnormen

NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u uw woonlasten kunt betalen. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende geld over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en een verbouwing (kwaliteitsverbetering of energiebesparende voorzieningen) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen. Ook bij een nieuwe of aanvullende hypotheek voor verbouwing of renovatie kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op NHG.

(Bron: www.NHG.nl)