Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Omnis Financieel Adviesgroep BV. De website wordt gesteund door Hiv Vereniging Nederland.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Omnis Financieel Adviesgroep BV gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnis Financieel Adviesgroep BV

E-mail

Alle e-mails die door Omnis Financieel Adviesgroep BV medewerkers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een e-mail van Omnis Financieel Adviesgroep BV ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de e-mail alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u wilt reageren op deze website dan kunt u contact opnemen met Omnis Financieel Adviesgroep BV (tel. 0320-295070, mail: info@omnisadvies.nl) of met Hiv Vereniging Nederland (tel. 020-6892577, mail:servicepunt@hivnet.org).